Limitlerin Ötesine Geç, Limited Şirketinle Başarıya Yelken Aç!

Limited Şirketi kurma kararı alan işverenler, ilk adım olarak bağımsız bir muhasebeci bürosu iletişim kurmalıdır. Bu aşamada, muhasebeciyle işlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bir sözleşme yapılmalıdır. Mali müşavirler, şirketin kuruluş sürecinde gerekli belgelerin hazırlanması, vergi prosedürlerinin yerine getirilmesi ve diğer konularda danışmanlık hizmeti sunarlar. Aynı zamanda, vergi beyannamesi düzenlemek için de bir mali danışmanın rehberliği gereklidir. Vergi, kuruluş süreci, devlet teşvikleri ve benzeri konularda uzman bir muhasebeciyle çalışmak, mali kayıpların minimize edilmesine katkı sağlayacaktır.

 

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, ortaklar arasındaki sorumlulukları sınırlayan bir işletme yapısıdır. Türkiye’de “Limited Şirket” olarak adlandırılan bu işletme türü, bir veya birden fazla ortak tarafından kurulabilir. Limited şirketin en temel özelliği, ortakların yalnızca sermaye payları kadar sorumlu olmalarıdır, yani kişisel varlıkları işletmenin borçlarından korunmuş olur.

İşte limited şirketin temel özellikleri:

 1. Ortak Sorumluluk: Limited şirketin en önemli özelliği, ortakların şirket borçlarına sadece sermaye payları oranında sorumlu olmalarıdır. Bu, ortakların kişisel varlıklarını işletmenin mali yükümlülüklerinden korur.
 2. Sermaye Payları: Limited şirketin sermayesi, ortakların koymuş olduğu sermaye paylarına dayanır. Her ortak, şirkete koyduğu sermaye oranında hak sahibi olur ve sorumluluğu bu oranda belirlenir.
 3. Kuruluş Süreci: Limited şirket kuruluşu için belirli bir sermaye miktarı belirlenir ve bu sermaye ortaklar tarafından ödenir. Şirketin ana sözleşmesi düzenlenir ve ticaret siciline kaydedilir.
 4. Yönetim Şekli: Limited şirketin yönetimi, ortaklar arasında yapılan anlaşmalara veya ana sözleşmedeki hükümlere dayanır. Şirketin yönetimi bir veya daha fazla ortak tarafından gerçekleştirilebilir, ayrıca profesyonel yöneticiler de atanabilir.
 5. Denetim Zorunluluğu: Limited şirketler, belirli bir büyüklük ve faaliyet alanına sahip olanlar, yıllık mali tablolarını denetletme zorunluluğuna tabidir. Ancak, küçük ölçekli limited şirketlerden bu denetim zorunluluğu aranmaz.
 6. Adı Üzerinde Sınırlı Sorumluluk: Limited şirketin temel avantajlarından biri, ortakların işletmenin borçlarından kaynaklanan riskleri kişisel varlıklarıyla sınırlı olmalarıdır. Bu durum, yatırımcılar için çekici bir özelliktir.

Limited şirket, Türkiye’de ve birçok diğer ülkede sıklıkla tercih edilen bir işletme yapısıdır. İş ortaklarının güvenli bir şekilde iş yapmalarına ve risklerini kontrol altında tutmalarına olanak tanır. Limited şirketin avantajları ve dezavantajları, kuruluş süreci ve yönetim şekli gibi konular, potansiyel girişimcilerin bu işletme modelini seçerken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdir.

 

Şahıs Şirketinin Avantajları ve Dezavantajları Neler?

Limited Şirketin Avantajları:

 1. Sınırlı Sorumluluk: Limited şirketin en önemli avantajlarından biri, ortakların şirket borçlarından dolayı yalnızca sermaye payları kadar sorumlu olmalarıdır. Kişisel varlıkları işletmenin borçlarından korunur.
 2. Esneklik ve Yönetim: Limited şirketlerde yönetim esnekliği bulunur. Ortaklar, işletmenin yönetimine ilişkin anlaşmalara göre bir araya gelirler ve yönetimle ilgili kararları paylaşırlar.
 3. Ortaklık Kolaylığı: Limited şirket kurulumu, birkaç ortak arasında işbirliğini kolaylaştırır. Sermaye payları belirli bir düzen içinde paylaşılabilir ve her ortak kendi uzmanlık alanına odaklanabilir.
 4. Hisselerin Transfer Kolaylığı: Limited şirketlerde hisseler genellikle daha kolay transfer edilebilir. Bir ortak, hisselerini başka birine satabilir veya devredebilir.
 5. İş İstikrarı: Limited şirketin ortakları arasında belirli bir yapı ve düzen bulunur, bu da iş sürekliliği ve istikrarını artırır. Ortaklardan birinin ayrılması veya değişmesi durumunda işleyiş daha kolay sürdürülebilir.

Limited Şirketin Dezavantajları:

 1. Kuruluş ve Yönetim Maliyetleri: Limited şirketin kuruluşu ve yönetimi genellikle diğer işletme modellerine göre daha maliyetlidir. Noter ücretleri, sicil harçları ve muhasebe giderleri bu maliyetlere örnektir.
 2. Sınırlı İşlem Esnekliği: Bazı durumlarda, limited şirketin işlem yapma süreci diğer işletme modellerine göre daha karmaşık olabilir. Yönetimde ve karar alma süreçlerinde bazı sınırlamalar bulunabilir.
 3. Denetim Yükümlülüğü: Belirli bir büyüklük ve faaliyet alanına sahip olan limited şirketler, yıllık mali tablolarını denetletme zorunluluğuna tabidir. Bu durum, ek bir maliyet ve iş yükü getirebilir.
 4. Kamu Bilincine Açıklık: Limited şirketlerin faaliyetleri, ticaret sicili kayıtları ve mali tablolar genellikle kamuya açıktır. Bu durum, işletmenin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olmak istemeyen girişimciler için bir dezavantaj olabilir.
 5. Ortaklık Anlaşmazlıkları: Ortaklar arasında anlaşmazlıklar yaşanması durumunda, işletme yönetimi ve karar alma süreçleri olumsuz etkilenebilir. Bu, işletme performansını olumsuz etkileyebilir.

Her işletme modelinde olduğu gibi, limited şirketin avantajları ve dezavantajları da dikkate alınmalıdır. Girişimciler, işletme ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun işletme yapısını seçerken bu faktörleri değerlendirmelidir.

Şahıs Şirketi Kurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Limited şirket kurmak için gerekli belgeler, Türkiye’deki mevzuatlara göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle aşağıdaki belgeleri içerir:

 1. Kuruluş Dilekçesi: Limited şirketin kuruluş dilekçesi, şirketin ticaret siciline tescil edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne verilen resmi bir dilekçedir.
 2. Ticaret Unvanı Başvuru Formu: Şirketin ticaret unvanını belirten ve tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne sunulan bir formdur.
 3. Limited Şirket Ana Sözleşmesi: Şirketin temel kurallarını belirleyen ve ortakların hak ve sorumluluklarını tanımlayan bir belgedir. Ana sözleşme, noter onaylı olmalıdır.
 4. Ortaklar Arası Sözleşme (Opsiyonel): Ana sözleşme dışında, ortaklar arasında yapılan özel bir sözleşme de eklenmişse bu belge de noter onaylı olmalıdır.
 5. Sermaye Beyanı: Şirketin sermayesini gösteren bir belgedir. Noter onaylı olmalıdır.
 6. Ortakların Kimlik Belgesi ve Fotoğrafı: Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopileri ile 6 adet biyometrik fotoğrafı.
 7. Yönetim Kurulu Kararı: Şirketin yönetimini ve temsilcilerini belirleyen yönetim kurulu kararı.
 8. İmza Beyannamesi: Şirketin yetkililerinin imza beyannamesi, şirketin temsilcilerini ve yetkilerini belirtir.
 9. Vergi Levhası Başvuru Formu: Şirketin vergi mükellefiyetini gösteren belge için başvuru formu.
 10. Adres Beyanı: Şirketin işyeri veya ikametgâh adresini gösteren bir belge.
 11. Ticaret Sicili Gazetesi İlanı: Şirketin kuruluşu, unvanı, ortakları gibi bilgilerin yer aldığı bir ilanın ticaret sicili gazetesinde yayınlanması.
 12. Sicil Tasdiknamesi: Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınan sicil tasdiknamesi.
 13. Şirketin Faaliyet Konusuna İlişkin Belge: Şirketin faaliyet konusuyla ilgili olarak gerekli görülen belgeler.

Bu belgeler, limited şirketin kuruluş süreci için genel olarak talep edilen evraklardır. Ancak, mevzuat değişiklikleri, özel durumlar veya şirketin faaliyet konusu gibi faktörler, belgelerin içeriğini etkileyebilir. Bu nedenle, bir iş danışmanı veya muhasebeci ile işbirliği yapmak, kuruluş sürecini sorunsuz bir şekilde yönetmek için önemli olacaktır. Ayrıca, belirli bir bölge veya ülkedeki resmi mercilere başvurmadan önce, ilgili yerel ticaret odası veya ticaret sicili müdürlüğünden güncel bilgiler almak önemlidir.

Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder?

 • 3 ayda bir geçici vergi ödemesi
 • 3 ayda bir stopaj vergisi ödemeleri
 • Aylık KDV ödemeleri
 • Her çalışan için sigorta prim ödemeleri
 • Yılda 1 defa yıllık kurumlar vergisi
 • Yılda 1 defa meslek odası üye aidatı ödemeleri
 • Belediye vergileri
 • Yılda 1 defa defter tasdik ücreti
 • Aylık mali müşavir ücretleri
 • Müdürler için aylık 4B – SGK primi

İletişim & Bilgi Formu

Yardımcı olmak için buradayız. Bizimle iletişim formu, telefon veya e-posta aracılığıyla iletişime geçin.

CAPTCHA Resmi

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Yardımcı olmak için buradayız. Bizimle telefon, e-posta veya sosyal medya kanallarımız aracılığıyla iletişime geçin.

Coyright © Detay Muhasebe Serbest Muhasebe & Mali Müşavirlik Bürosu. All Rights Reserved.
Web sitemizdeki bilgi ve açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup TÜRMOB’nin ilgili mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sitede yapılan bütün açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bu bilgiler iş geliştirmeye yönelik olarak kullanılamaz.