``Geleceğinizi Şekillendirmek İçin Yanınızdayız: Detaylı Hesaplar, Büyük Başarılar!``

Detay Muhasebe olarak; muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Tekdüzen hesap planına göre defterlerinizi tutuyoruz bunun yanında Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tabloların düzenlenmesi yapmaktayız. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyannamelerin ve bildirimlerin düzenlenmesi, ilgili dairelere elektronik ortamda veya elle gönderilmesi ve benzeri işlemleri titiz bir şekilde yapıyoruz.

Başlıca Muhasebe & Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Firmaların muhasebe sistemlerini oluşturarak, şirketlerin yönetim ve maliyet muhasebesi sistemlerini kurarız. Bunun yanı sıra, bilanço, gelir tablosu ve ek mali tabloları düzenleriz. Örneğin, Katma Değer Vergisi (KDV), Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ÖTV, GEKAP, B Formu gibi beyannameleri düzenleyip imzalarız.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgili belgeleri de düzenleyerek, bordro, puantaj ve e-bildirge gibi belgeleri hazırlarız. Ayrıca, işletmeye ait stokları yönetir ve cari hesapları takip ederiz.

Firmaların yararlanabileceği SGK, Vergi ve Yurtdışı İhracat Desteklerine ilişkin hizmetler sunarız. Şirket kuruluşlarında, amaca yönelik uygun şirket yapısını tespit ederiz ve tüm teşvik ve hibelerin takibini yaparız.

İşletmelerin genel kurul toplantıları için evraklarını hazırlarız. KDV iadesi, stopaj iadesi gibi vergi iadelerine ait özel amaçlı raporları oluştururuz. Ayrıca, ticaret sicil işlemlerini (tasfiye, bölünme, birleşme, devir, adres ve faaliyet konusu değişikliği gibi) gerçekleştiririz.

Gerçek veya tüzel kişi işletmelerin aylık veya özel hesap dönemleri varsa, gelir-giderleri ve resmi evrakları mevzuata uygun şekilde resmi defterlere kaydederek kayıt altına alırız. Tüm bu süreçlerde şirketlere profesyonel bir hizmet sunarız ve muhasebe işlemlerinin düzenli ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlarız.

Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerin düzenlenmesi veya bu konularda müşavirlik hizmetleri de vermekteyiz.

Yukarıdaki konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması gibi bir çok konu hizmet alanımıza girmektedir. Bu faaliyetler, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış ve çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetim ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

3568 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili mevzuat kapsamında gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, tekdüzen hesap planına göre defter tutma, bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tabloların düzenlenmesi gerekmektedir. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyannamelerin ve bildirimlerin düzenlenmesi, ilgili dairelere elektronik ortamda veya elle gönderilmesi ve benzeri işlerin yapılması işimizin bir parçasıdır.

3568 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili mevzuat kapsamında gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerin düzenlenmesi gibi konularda müşavirlik hizmetleri vermekteyiz.

Uyuşmazlık izlenmesi, takibi ve sonuçlandırma için gerekli işlemlerin yapılması, vergi iadeleri, vergi istisnaları, vergi muaflıkları, vergi telkinleri, vergi tecilleri, vergi indirimleriyle ilgili raporların yapılması işlerimiz arasındadır. Kuruluş, değişiklik, tasfiye, birleşme, devir, kamulaştırma ve benzeri konularda faaliyet konusu kapsamında alınan işler faaliyet alanlarımızın bir parçasıdır.

Detay Muhasebe Bürosu olarak, müşterilerimize güvenilir, şeffaf ve profesyonel muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz. İş dünyasındaki karmaşık finansal süreçleri yönetmek, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek ve müşterilerimizin mali başarılarını artırmak için buradayız.

Neden Biz?

Detay Muhasebe olarak; işletmelerin mali durumlarını daha ayrıntılı bir şekilde takip etmelerini sağlıyoruz. Bu da işletmelerin maliyetleri, gelirleri ve diğer finansal verileri daha iyi analiz etmelerine olanak tanımaktadır. Detay Muhasebenin avantajları şunlardır:

  1. Daha İyi Karar Verme: İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin daha bilinçli kararlar almasını sağlıyoruz. Mali ve Finansal verilerin detaylı analizi yaparak, stratejik planlamayı ve bütçe oluşturmayı destekliyoruz.
  2. Daha İyi Mali Kontrol: Detay Muhasebe olarak; işletmelerin mali durumlarını daha yakından takip etmelerini sağlıyoruz. Bu da mali riskleri azaltarak ve işletmenin daha sağlam bir finansal temele sahip olmasını sağlamaktadır.
  3. Yasal Uyum Sağlama: Vergi mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelere uyum sağlamak için gereken muhasebe kayıtlarını en doğru şekilde takip ediyoruz.
  4. Daha İyi İletişim: Detay muhasebe; işletmelerin paydaşlarıyla daha şeffaf bir iletişim kurmalarını sağlar. Bu da güvenilirliklerini artırır ve iş ilişkilerini güçlendirir.

Detay muhasebenin bu avantajları, işletmelerin mali performanslarını iyileştirmelerine ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamalarına yardımcı olur.

İletişim & Bilgi Formu

Yardımcı olmak için buradayız. Bizimle iletişim formu, telefon veya e-posta aracılığıyla iletişime geçin.

CAPTCHA Resmi

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Yardımcı olmak için buradayız. Bizimle telefon, e-posta veya sosyal medya kanallarımız aracılığıyla iletişime geçin.

Coyright © Detay Muhasebe Serbest Muhasebe & Mali Müşavirlik Bürosu. All Rights Reserved.
Web sitemizdeki bilgi ve açıklamalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup TÜRMOB’nin ilgili mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sitede yapılan bütün açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bu bilgiler iş geliştirmeye yönelik olarak kullanılamaz.